Åpning

Hvor blir pengene av? Banksjef Landbruk Morten Malmin, SpareBank 1 SR-Bank

Økonomi, salg og marked

Framtidsutsikter for storfekjøtt i Norge, Ole Nikolai Skulberg, Totalmarked kjøtt og egg, og Konrad Kongshaug, styremedlem Norges Bondelag og leder Produsentråd for kjøtt

Forbrukertrender og kostholdsråd – Hvor står bonden i mylderet? Katrine Lekang og Anne Zondag, Matprat

Bærekraft, klima og sporbarhet som virkemiddel mot forbrukermarkedet – Hva betyr dette for bonden? Cecilie Hultmann, Nortura

Framtidig grovfôrproduksjon

Økt norsk - hvor står vi og hvor går vi? Anders Rognlien, Yara

Mer og bedre grovfôr er god økonomi, Vegard Greibrok Ovastrøm, TINE

Reinventing a Traditional Farm for the 21st Century, James Rebanks, britisk bonde og forfatter

Ta vare på proteinet med riktig fortørking, ensilering og lagring, Jan Håvard Kingsrød, FKA

Rask fortørking gir gevinster, Jan Karstein Henriksen, NLR

Direktehøsting, cut-and-carry-maskiner for norske forhold. Hva er egentlig optimal proteinverdi i surfôr? Torbjørn Støre, melkeprodusent, og Øystein Haga Kaldahl, FKA

Avl med nye briller

Avl og husdyrproduksjon i lys av klimautfordringene, Laila Aas, NMBU

Krav og klimarisiko – utfordringer og driftsmodeller, Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Økonomiske muligheter ved å kombinere ulike storferaser, Svein Egil Skartveit, TINE, og Trond Arne Asbjørnsen, produsent

Ny teknologi i avlsarbeidet; registrering av fenotyper og presisjonsavl ved genredigering, Øyvind Nordbø, Norsvin, og Arne Gjuvsland, Geno

Fremtidsrettet avl for mer fôreffektive dyr med mindre metanutslipp, Eli Hveem Krogsti, Geno, og Siri Furre, TYR

Data med muligheter

Besetningsstyring og utveksling av data. EANA 360 - felles plattform for produksjonsstyring og dokumentasjon langs hele verdikjeden fra jord til bord, , Mimiro

Request - traktormontert utstyr for on-the-go-registrering av grovfôravling og -kvalitet, Kjersti Balke Hveem, NIBIO

Dyrevelferd og helse

Bør kalven gå med kua? Bjørn Gunnar Hansen, TINE, Stine Grønmo Kischel, TINE, Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet, og Tilde Sæther, melkeprodusent

God butikk i å gjøre mer for kalven, nyeste viten om godt kalvestell, Randi Therese Garmo, TINE

Ku og kalv på beite, Rosann Johanssen, NORSØK

Effektiv smittebeskyttelse i egen besetning, Dag Lindheim, TINE

Erfaringer med DVP-programmet på storfe så langt, Lars Erik Heggen, Animalia

Klauvas år - friske klauver er godt for dyrevelferd og økonomi, Lina Ahlén, NMBU, og Liv Turid Gjerde, klauvskjærer

Bygg for framtida

Hvordan tilfredsstille løsdriftskravet? Praktiske løsninger for lufting av kalv, Lars Erik Ruud, Høgskolen i Innlandet

Bærekraftige bygg. Bygge- og materialkostnader endrer forutsetningene, Karl Arne Leivestad, FKA

Planteforedling

Hvordan tilpasser vi oss endret klima og behovet for mer og bedre grovfôr? Ragnhild Borchsenius, NLR

Erfaringer med bladgrasarter og intensive høsteopplegg for kvalitetsgrovfôr, Frode Grønmyr, NLR

Belgvekstenes evne til å spare gjødsel og innkjøpt protein - ikke bare for økologer, Håvard Steinshamn, NIBIO

Arter og sorter for norske forhold, Jon Atle Repstad, FKA

Storfe som fôrhøstere

Beite er en viktig ressurs, Ole Arnfinn Røysland Fitjar, NLR

Utmarksbeite som ressurs for framtidas husdyrbruk og matproduksjon, Yngve Rekdal, NIBIO

Dyrekjøpt erfaring med digitale gjerder for storfe, Elin Sikkeland, melkeprodusent og lektor ved Nord Universitet

Økonomisk bærekraft

European Dairy Club. Höga kostnader – hög avkastning, Susanne Bååth Jacobsson, Växa, og Øystein Haga Kaldahl, FKA

Pristilpasning på gårdsnivå - mye å hente i kjøttproduksjonen! Bengt Egil Elve og Elisabeth Kluften, Nortura

Norske huder, behandling, salg og marked - Norilia i nordisk samarbeid, Tufan Yurt, leder Hud og Skinn

Mekanisering og teknikk

Biogassanlegg i kvar ei grend kan gi millioner av fornybare kilowattimar til det grøne skiftet, Jon Geirmund Lied, NLR

Erfaringer med biogassproduksjon, Sigbjørn Grøtterød, bonde og leder av Biogjødselforum Vestfold

Never ending story - rundballer eller plansilo? Amund Hågenrud, TINE, og Aslak Botten, NLR

Effektiv ressursbruk i klima- og bærekraftperspektiv

Nye grep mot metangassen og bærekraftig norsk storfeproduksjon. Innføring metanhemmere: Resultater så langt. Hvordan bruke det i fôringa? Heidi Josten Skreden og Eirik Selmer-Olsen, TINE

Når vi klimamålene våre? Status for landbrukets klimaavtale og klimaplan, Egil Christoffer Hoen, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA og første nestleder i Norges Bondelag

Erfaringer med klimarådgivinga, Anne Karine Vold, TINE, og Benedikte Tveit, NLR

Kraftfôr

Best mulig utnyttelse av norsk korn i kraftfôret, Linda Karlsson, FKF

Fôringsøkonomi, norskandel i totalrasjonen, utnytte godt grovfôr best mulig. Fokus på okseoppdrett, Øystein Haga Kaldahl, FKA

Avslutning

Heroes, James Rebanks, britisk bonde og forfatter