På Storfe 2023 kan du oppdatere deg innenfor en rekke faglige temaer og ikke minst treffe gode kolleger fra hele landet. Dette er den fjerde storfekongressen vi arrangerer i fellesskap. Vi ønsker å tilby storfeprodusenter, rådgivere, studenter og andre som jobber med storfenæringa en arena og møteplass for faglig og sosialt påfyll.

Som tidligere skal kongressen ha et høyt faglig nivå. Programkomiteen, ledet av Erik Brodshaug i Tine, har satt sammen et fyldig program som skal være interessant og nyttig for flest mulig. Målet er å være mest mulig aktuell. Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning.

Program

Program i pdf-format >

torsdag 9. november

09:30 Registrering/utstilling

11:30 Lunsj

Møterom: Viper

12:30 Åpning av Storfe 2023

 • Leder av hovedkomiteen Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

12:40 Kan vi gi norske storfeprodusenter tro på ei framtid i norsk matproduksjon når dagens fokus er at drøvtyggernes død er løsningen på klimakrisen?

 • Landbruks- og matminister Geir Pollestad
 • Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO

13:20 Hvor blir pengene av?

 • Banksjef Landbruk Morten Malmin, SpareBank 1 SR-Bank

13:45 Pause med utstillingsbesøk

14.00-18.00 Fire parallelle fagprogram - se oversikt under:

19.00 Aperitiff

19.30 Biffiaden festmiddag

fredag 10. november

08.30-10.15 Fire parallelle fagprogram - se oversikt under:

10.15-10.45 Pause med utsjekk og utstillingsbesøk

10.45-12.30 Fire parallelle fagprogram fortsetter

12:30 Forflytningspause før felles avslutning

Møterom: Viper

12:45 Heroes, James Rebanks, britisk bonde og forfatter

13:20 Oppsummering av Storfe 2023, leder av hovedkomiteen Rune Lostuen, FKA, og Jan Erik Fløtre, Nortura

13:30 Lunsj

14:30 Vel hjem

Program Storfe 2023 V2 FINAL Page 2
Program Storfe 2023 V2 FINAL Page 3

Programkomiteen består av:

 • Erik Brodshaug, Tine (leder)
 • Bengt Egil Elve, Nortura
 • Øystein Haga Kaldahl, Felleskjøpet Agri
 • Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving
 • Ingunn Nevdal, Geno
 • Ole Anders Fjeldberg, Nortura
 • Siri Furre, Tyr