På Storfe 2023 kan du oppdatere deg innenfor en rekke faglige temaer og ikke minst treffe gode kolleger fra hele landet. Dette er den fjerde storfekongressen vi arrangerer i fellesskap Vi ønsker å tilby storfeprodusenter, rådgivere, studenter og andre som jobber med storfenæringa en arena og møteplass for faglig og sosialt påfyll.

Programmet snart klart

Som tidligere skal kongressen ha et høyt faglig nivå. Programkomiteen, ledet av Erik Brodshaug i Tine, har arbeidet ei stund med å sette sammen et interessant program som skal være nyttig for flest mulig. Nå legges siste hånd på programmet som skal være klart i februar.

Målet er å være mest mulig aktuell i november 2023. Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning.

Programkomiteen består av:

  • Erik Brodshaug, Tine (leder)
  • Bengt Egil Elve, Nortura
  • Øystein Haga Kaldahl, Felleskjøpet Agri
  • Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving
  • Ingunn Nevdal, Geno
  • Ole Anders Fjeldberg, Nortura
  • Siri Furre, Tyr