På Storfe 2023 kan du oppdatere deg innenfor en rekke faglige temaer og ikke minst treffe gode kolleger fra hele landet. Dette er den fjerde storfekongressen vi arrangerer i fellesskap. Vi ønsker å tilby storfeprodusenter, rådgivere, studenter og andre som jobber med storfenæringa en arena og møteplass for faglig og sosialt påfyll.

Som tidligere skal kongressen ha et høyt faglig nivå. Programkomiteen, ledet av Erik Brodshaug i Tine, har arbeidet ei stund med å sette sammen et interessant program som skal være interessant og nyttig for flest mulig. Målet er å være mest mulig aktuell i november 2023. Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning.

Foreløpig program

(med forbehold om endringer)

torsdag 9. november

09.30 Registrering/utstilling

11.30 Lunsj

12.30 Åpning av Storfe 2023, leder av hovedkomiteen, Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

12.40 Åpningsforedrag

  • Landbruks- og matminister Geir Pollestad
  • Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO

13.20 Dyrevelferd, bærekraft og økonomi - likviditet som virkemiddel, NN, Sparebank 1

13.45 Pause med utstillingsbesøk

14.00-18.00 Fire parallelle fagprogram - se oversikt under:

19.00 Aperitiff

19.30 Biffiaden festmiddag

fredag 10. november

08.30-10.15 Fire parallelle fagprogram starter - se oversikt under:

10.15-10.45 Pause med utsjekk og utstillingsbesøk

10.45-12.30 Fire parallelle fagprogram fortsetter

12.30 Forflytningspause

12.45 Felles avslutning, James Rebanks, britisk sauebonde og forfatter

13.20 Oppsummering av Storfe 2023, leder av hovedkomiteen Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

13.30 Lunsj

14.30 Vel hjem

Programkomiteen består av:

  • Erik Brodshaug, Tine (leder)
  • Bengt Egil Elve, Nortura
  • Øystein Haga Kaldahl, Felleskjøpet Agri
  • Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving
  • Ingunn Nevdal, Geno
  • Ole Anders Fjeldberg, Nortura
  • Siri Furre, Tyr