Arne Bardalen har deltatt i, og ledet, en rekke utvalg. I 2015-2016 ledet han sekretariatet for den store utredningen om «Landbruk og klima». I 2016 publiserte han rapporten «Jordbrukets bidrag til verdiskaping i bioøkonomien». I 2018 publiserte han rapporter om «Klimarisiko og norsk jordbruk» og «Utslippsreduksjoner i jordbruket».

I 2020 var han førsteforfatter på en fagrapport fra NMBU/NIBIO om kriterier for bærekraftig produksjon i det norske matsystemet. I år har han vært med på å lage en rapport om bærekraft i ammeku-produksjonen.

Arne Bardalen har i mange år hatt omfattende foredragsvirksomhet med hovedvekt på klimatilpasning, klimarisiko, bærekraft, ressursforvaltning, matsikkerhet og bio- og sirkulærøkonomi.