James Rebanks er engelsk sauebonde og forfatter, fra Matterdale i Cumbria på den engelske vestkysten mot grensa til Skottland. Hans første bok, selvbiografien The Shepherd's Life (Sauebondens liv), ble utgitt i 2015. I 2020 ga han ut English Pastoral.

Lang erfaring som bonde

Rebanks var lei skolegang og begynte å jobbe sammen med faren på familiegården som 16-åring. Seinere tok han opp skolegangen med kveldsundervisning i Carlisle, som førte videre til videre studier ved Magdalen College/Universitetet i Oxford.

Etter universitetet returnerte Rebanks som sauebonde på hjemgården. Seinere har han utviklet drifta med spesialisering på sauerasen Herdwick og har også utvidet med ammekyr og mer blanda driftsform. Han driver også kursvirksomhet hjemme på garden. Rebanks var delaktig i prosessen med å få Lake District inn på Unescos verdensarvliste I 2017.

Bærekraftig husdyrhold

Rebanks er prisvinnende forfatter med stor leserskare over hele verden og ikke minst her i Norge. Han er også svært aktiv på sosiale medier og i debatten om viktigheten av et bærekraftig husdyrhold.

Med stor innlevelse beskriver han livet som bonde med stor ærbødighet til forfedrene som har drevet gården før han i mer enn 600 år. For de som har lest bøkene hans peker han flere ganger på Norge som et godt eksempel på naturnært landbruk hvor hele landet tas i bruk. Rebanks er opptatt av at vi bønder må være stolte av å ha verdens viktigste oppgave. Ikke minst mener han at landbruket må bli en del av løsningen og ikke ta skylda for klimautfordringene.

– Fascinerende og inspirerende

– I jula fikk jeg den første boka hans av en god venn fra studietida ved NLH (nå NMBU), tilbake på 90-tallet. Han er nå gjeter i fjellheimen, sier Erik Brodshaug som leder programkomiteen for Storfe 2023, på Gardermoen, 9. - 10. november. Til daglig jobber han i forsknings- og utviklingsavdelingen i TINE mot melkebønder over hele Norge. Hjemme er han storfebonde med 35 kalvinger i året, og produksjon hovedsakelig basert på beite.

– Jeg har også sett og hørt James Rebanks sammen med Greg Judy og andre i USA, og tenkte at han kunne passe bra til å holde et inspirerende foredrag på slutten av kongressen for å løfte melke- og storfebønder til å reise hjem og være stolte av å være bønder, sier Brodshaug. Han mener dette passer bra inn på Storfe 2023 der hovedtema er balansen mellom produksjon, økonomi for bonden, klima/utslipp og bærekraft.