Sesongen vi har bak oss var bedre for ugraset enn for kornavlingene og særlig har vi merket oss at hønsehirsen har vært synlig i mange åkrer. Mange steder var den kjent fra tidligere, men i mange tilfeller ble den funnet for første gang denne sesongen. Tynn åker, dårlige forhold ved ugrassprøyting og forsinket spiring av hønsehirse førte til at hønsehirsen ble godt etablert.

Når hønsehirse har kommet inn i kornåkeren er treskeren en effektiv spreder i åkeren og mellom åkrene. Halmtransport bidrar også godt til spredning. Før neste sesong er det viktig å få blåst tresker og halmpresser reint for frø. Det kan bare gjøres med riktig utstyr og teknikk. I Vestfold har Ragnar Lensberg bidratt til et godt veiledningshefte for Vestfold Frøavlerlag, og han har bidratt til en veiledningsvideo som er laget av AgroNytt i samarbeid med Vestfold Frøavlerlag. Lenker til veiledningshefte og video finner du under, der finner du også lenke til veiledningsheftet om kontroll av hønsehirse.