Dessverre er det også mange nye funn på Romerike og i Glåmdalsregionen i år, et område hvor det tidligere har vært lite utbredt. Det viktigste som nå kan gjøres er å unngå å spre den videre.

Aktuelle tiltak nå

Hønsehirsa kan spire sent i sesong, såfremt den har lys og høy temperatur. Den kommer gjerne der det er tynn åker, såglipper eller i sprøytespor. Er det små begrensede arealer kan disse slås ned eller svis ned, for å unngå å få frøene inn i treskeren. Dersom det er få planter, er også luking aktuelt. Det er også et alternativ å sprøyte med glyfosat i modent bygg, der omfanget er for stort til noe annet. Har hirsa allerede satt frø vil nok disse tvangsmodnes ved sprøyting, men antall spiredyktige frø vil reduseres. Er hirsa moden vil sen sprøyting ha mindre effekt. Det vil si at sprøyting, ikke helt hindrer produksjon av spiredyktige frø. Vi kan derimot hindre videre spredning.

Rengjør treskeren

Treskeren er den store synderen i så måte, og renhold er viktig. Tresk gjerne aktuelt areal til slutt og blås rein treskeren. Ofte kan hirsa ha grønn stengel ved tresking, noe som gjør at det kan bli klin i treskeren hvor frø setter seg. Det er derfor viktig å ha veldig stor kapasitet på kompressoren. Finner vi hirse nå, bør vi også tenke på tiltak for neste sesong. Hønsehirse kan bekjempes kjemisk i bygg og hvete, for eksempel med Axial frem til flaggbladet er ute. Det beste tiltaket er en tett og fin åker, og det er aktuelt å så uten å anlegge sprøytespor der man vet man har hirse.

Ingen midler i eng

Har du hønsehirse på arealer hvor du har eng, anbefales det å etablere gjenlegg i grønnfôr og ta to slåtter i etableringsåret. Da vil du hindre frøsetting av hønsehirsa.
Når enga er etablert bør det tas hyppige slåtter (min. tre slåtter i året) og ha tett eng. Det finns ikke kjemiske plantevern mot hønsehirse i eng. Dyra vil beite hønsehirse, slik at hyppige avbeitinger vil også holde hirsa i sjakk.

Les mer om hønsehirse og tiltak gjennom sesongen hos NLR Viken