Begge jobber fulltid på gården i Haltdalen i Trøndelag og bruker NLR-medlemskapet aktivt.

– Det er nyttig, både faglig og sosialt, å delta på markdager og fagkvelder, sier Anders.

I løpet av de siste ti årene har de dyrket 150 dekar nytt grovfôrareal, og de dyrker fortsatt nytt areal.

– Agronomi er hovedinteressen. Jeg bruker NLR-rådgivere aktivt som sparringspartnere i drifta. I forbindelse med nydyrkingen fikk jeg god hjelp av rådgivere på jord, hydroteknikk og maskinteknikk, forteller Anders.

Han utfordret rådgiverne i maskinteknikk på jord- og jordpakking, noe som førte til at han ble med i det treårige Terranimo-prosjektet. Det er et internasjonalt prosjekt med fokus på jordpakking og konsekvenser for avling, miljø og jordkvalitet.

I grovfôrdyrkinga gjøres bevisste valg for gjødsling og høsting. Husdyrgjødsel spres i hovedsak med slangespreder, mens handelsgjødsel spres med enkle presisjonsverktøy. Det meste av grovfôret høstes med selvgående finsnitter og legges i plansilo. Noe legges i rundball.

Bli medlem!

Alle næringsdrivende i landbruket er velkomne som medlemmer i NLR. Det kjøres nå vervekampanje med halv pris på medlemskap ut året. Målet er at flere skal nyte godt av fordelene ved et NLR-medlemskap.

For medlemsfordeler og innmelding, se nlr.no/bli-medlem