For over 20 år siden stod melkebonden Kolbjørn Anda og familien ovenfor et veivalg etter en del års drift. Skulle de øke produksjonen, leie mer jord og investere i større fjøs eller skulle de legge om til økologisk?

– Omleggingen til økologisk gikk utrolig bra. Vi hadde lest en del om økologisk landbruk så overgangen opplevedes ikke så stor. Vi brukte 2-3 år på å legge om, forteller Anda.

De valgte altså å legge om til økologisk landbruk og har ikke angret. Før omlegging startet de med NLR Økologisk Førsteråd, som er et gratis og uforpliktende gårdsbesøk der rådgiver og produsent sammen diskuterer muligheter for omlegging til økologisk produksjon.

Da Kolbjørn Anda og kona Inger i 1980 tok over familiegarden, i Randaberg kommune, rett utenfor Stavanger, drev de konvensjonelt i flere år. De hadde vært fascinert av økologisk landbruk helt fra de tok over gården og de hadde brukt lite av eksterne innsatsfaktorer som kunstgjødsel og sprøytemidler, så det var en gradvis tilnærming til omlegging.

Leikvoll økologiske gård

Kolbjorn Anda foto Karoline Lervag Solberg
Spydspiss: Kolbjørn Anda drevet økologisk produksjon i over 20 år og har vært en spydspiss for økologisk landbruk i Rogaland.

Økologisk landbruk og jordliv

Kolbjørn har i mange år vært en ildsjel for økologisk produksjon og beskrives som en spydspiss for økologisk jordbruk i Rogaland. Han er inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft og ble i 2023 tildelt landbruket i Rogaland sin hederspris.

– Å drive økologisk er å drive miljø- og ressursvennlig. Det handler om å ta vare på jordlivet med minst mulig tung kjøring. Det gir både mer jordliv og gode avlinger, sier Anda.

Kolbjørn har alltid hatt en stor interesse for jorda og er stadig på søken etter nye metoder, som kompostering og mikrobiell fermentering av husdyrgjødsla, og har prøvd ut nye teknikker for mer overflatisk jordarbeiding i stedet for pløying.

Best mulig grovfôr gir god økonomi

På Leikvoll økologiske gård er det melk og storfekjøtt som er hovedproduksjon, med noen slaktegris i produksjonen. Med 28 melkekyr leverer de til Tine, men har et godt og mangeårig samarbeid med Stavanger Ysteri som produserer prisbelønte, økologiske oster.

For å produsere god ost, må det produseres godt grovfôr. Kolbjørn trekker frem viktigheten av kunnskap og rådgiving i jakten på optimalt grovfôr. Et tett samarbeid med rådgivere gjennom sesongen er avgjørende for å produsere nok og riktig grovfôr, som betyr mye for økonomien i produksjonen.

– Den største utfordringen med å drive er selvfølgelig økonomien. Hos oss er det et mål å produsere melka med minst mulig kraftfôr og da er det viktig at grovfôret er av god kvalitet, forteller Anda.

Leikvoll gard beite foto Karoline Lervag Solberg
Beitesystem: På Leikvoll går de systematisk til verks med beiteplan og loggføring av skiftene.

Som en del av optimaliseringen av grovfôret, har de lagt opp et helhetlig system med skiftebeiting med dyra kort tid på hvert skifte, gjennom vekstsesongen. Med en beiteplan jobber går de systematisk til verks med loggføring av skiftene.

På Leikvoll har de delt opp i ca. 12 beiter hvor de skifter ca. annenhver dag med en rotasjonstid på ca. 21 dager slik at skiftet får tilstrekkelig hvile.

Generasjonsskifte

– Nå som Jørgen og kjæresten skal overta drifta, er det helt klart kjekt og en stor motivasjon hvis vi kan levere fra seg en jord som kan drives videre, sier Anda.

For det står nemlig et generasjonsskifte på Leikvoll økologiske gård på trappene. Sønnen Jørgen Narvestad Anda og kjæresten skal snart overta gården. Med sønnen i førersetet blir det minst like stort fokus på jordliv, økologi og god agronomi.

– Vi skal videreføre ideologien på gården, men vi ønsker å videreutvikle beitesystemet og kompostering men også sette vårt preg på drifta, sier sønnen, Jørgen.

Jørgen forteller videre om en stor motivasjon og pågangsmot til å gå løs på det som han beskriver som et viktig samfunnsoppdrag; det å være bonde og produsere mat.

Kolbjorn Anda og Jorgen Narvestad Anda foto Karoline Lervag Solberg
Generasjonsskifte: Snart tar Jørgen og kjæresten snart over drifta og de vil videreføre Kolbjørns idelogi, men også sette sitt preg på gården.